Chính sách bồi thường

Trang chủ » Chính sách bồi thường

1. Quyền và trách nhiệm của các bên

Có quyền:

Từ chối hoặc hạn chế vận chuyển vật phẩm, hàng hóa theo quy định tại mục I của quy định này;

Kiểm tra nội dung của bưu gửi.

Có trách nhiệm: 

Đảm bảo bí mật liên quan đến hàng hóa (trừ trường hợp vì lý do an ninh hoặc phải tuân theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

Bồi thường hàng hóa bị mất mát, hư hỏng theo chính sách bồi thường được quy định tại mục II của quy định nay.

2. Người gửi – Nhận hàng

Có quyền:

Được đảm bảo chất lượng dịch vụ do Ego cung cấp;

Yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận chuyển;

Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa bị mất mát, thiếu hụt hoặc hư hỏng do lỗi của Ego express.

Có trách nhiệm

Kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin về tài liệu, hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai;

Cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp đi kèm hàng hóa;

Đóng gói hàng hóa đảm bảo yêu cầu như mục 1;

Bồi thường thiệt hại phát sinh cho Ego express và các bên liên quan trong trường hợp thiệt hại đó do lỗi của người gửi;

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cước phí sử dụng.

Quy định về chính sách bồi thường

1 Trình tự tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi

Điều kiện tiếp nhận thông tin phản hồi

Tại thời điểm bàn giao bưu gửi, nếu phát hiện bưu gửi bị mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển, người nhận phải từ chối nhận và yêu cầu nhân viên có thẩm quyền của Ego express lập biên bản bất thường có ghi rõ tình trạng bưu gửi và có ký nhận của hai bên để có căn cứ giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Người khiếu nại phải là người trực tiếp sử dụng dịch vụ/ người thanh toán cước phí đơn hàng.

Trong quá trình 2 bên đang tiến hành xác minh, giải quyết khiếu nại mà chưa có kết luận cuối cùng thì người khiếu nại không được quyền đưa tin lên trang mạng xã hội hay các phương tiện truyền thông đại chúng. Vi phạm quy định này, Ego express được miễn trừ trách nhiệm (nếu có) đồng thời có quyền khởi kiện khách hàng tùy vào mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Ego express.

Trình tự xử lý thông tin phản hồi

Trình tự xử lý thông tin phản hồi

  Thời hiệu và thời gian giải quyết thông tin phản hồi

Thời hiệu giải quyết khiếu nại

+ 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình thư, bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát chậm so với thời gian toàn trình đã công bố;
+ 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy chuyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung liên quan trực tiếp đến bưu gửi;
+ Khiếu nại chỉ có hiệu lực khi đi kèm biên bản bất thường có chữ ký của đại diện công ty và khách hàng.
+ Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

Thời gian giải quyết thông tin phản hồi:

+ Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là không quá 02 tháng (đối với dịch vụ trong nước) và không quá 03 tháng (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận khiếu nại của khách hàng.
+ Thời gian bồi thường thiệt hại tối đa 30 ngày tính từ ngày các bên lập văn bản xác    định trách nhiệm bồi thường.
+ Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

2 Định mức bồi thường

Quy định xác định giá trị hàng hóa

Giá trị hàng hoá được bồi thường căn cứ vào:

+ Giá trị mua bảo hiểm hoặc giá trị khai: nếu hàng hoá sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá do Ego express cung cấp.
+ Cước vận chuyển của hàng hoá: nếu hàng hoá không sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá do Ego express cung cấp.
+ Các dịch vụ gia tăng khác mà khách hàng sử dụng do Ego express cung cấp.

Giá trị bồi thường trong mọi trường hợp đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng.

Lưu ý chung:

 • Đối với đơn hàng có sử dụng dịch vụ thu hộ COD, mức độ hư hỏng và giá trị của hàng hóa sẽ do Ego express xác minh qua 3 website bán hàng tại thị trường Việt nam;
 • Trong mọi mức độ hư hỏng, Ego express sẽ lưu giữ bưu gửi để xác minh;
 • Trường hợp bị hư hỏng 1 hay nhiều sản phẩm trong cùng bưu gửi nhưng các sản phẩm là độc lập không thuộc bộ sản phẩm thì mức đền bù được xác định riêng theo sản phẩm, không đền bù cả bưu gửi;

Ego được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp sau:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng (người gửi);
 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do đặc tính tự nhiên vốn có của hàng hóa ví dụ hàng dễ vỡ, hàng dễ hư hỏng;
 • Người khiếu nại không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa;
 • Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng;
 • Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Khách hàng kê khai nội dung hàng hoá không đúng sự thật;
 • Người khiếu nại không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định;
 • Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận mà Khách hàng (người gửi) đã chỉ định;
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam;
 • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng (người gửi) vi phạm chính sách và quy định vận chuyển thì Ego được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng (người gửi) gây ra;
 • Các hậu quả gián tiếp khác phát sinh liên đới do việc chậm toàn trình hay mất mát hàng hóa gây ra.