Chính sách bảo mật

Trang chủ » Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Ego Express không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Điều 1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

1. Đối với khách hàng thường xuyên: “Khách hàng có tài khoản”

– Để cập nhật thông tin cho khách hàng về các chính sách và điều lệ mới của công ty.
– Để gửi đến khách hàng các chính sách ưu đãi và khuyến mãi mới nhất để giữ mối liên kết giữa khách hàng và công ty.
– Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ khách hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.
– Để tiến hành và quản lý việc sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của khách hàng.
– Để liên hệ với khách hàng nhằm giải quyết các yêu cầu từ khách hàng.
– Để cung cấp dịch vụ được yêu cầu bởi khách hàng.
– Để quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin về lịch sử giao dịch của hội viên để cung cấp các chương trình, chính sách phù hợp.

2. Đối với thành viên sử dụng website

– Để tiến hành và quản lý việc sử dụng dịch vụ của khách hàng (kể cả việc gửi hàng trực tuyến).
– Để đảm bảo sự an toàn khi thực hiện các giao dịch trên nền tảng trực tuyến.
– Để cung cấp các tiện ích sử dụng và dịch vụ đặc biệt.
– Để gửi đến khách hàng các chương trình ưu đãi và khuyến mãi mới nhất để giữ mối liên kết giữa khách hàng và chương trình.
– Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ khách hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.
– Để liên hệ với khách hàng nhằm giải quyết các yêu cầu từ khách hàng.

3. Đối với các cá nhân sử dụng Trung tâm Hỗ trợ khách hàng

– Để tiến hành và quản lý việc sử dụng dịch vụ của khách hàng (kể cả việc gửi hàng trực tuyến).
– Để đảm bảo sự an toàn khi thực hiện các giao dịch trên nền tảng trực tuyến.
– Để cung cấp các tiện ích sử dụng và dịch vụ đặc biệt.
– Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ khách hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.
– Để liên hệ với khách hàng nhằm giải quyết các yêu cầu từ khách hàng.

Điều 2. Loại thông tin thu thập

1. Đối với khách hàng thường xuyên: “Khách hàng có tài khoản”

– Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch, ngôn ngữ;

– Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax, địa chỉ nhà, sở thích và các thông tin khác liên quan đến yêu cầu đặc biệt của hội viên;

– Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;

– Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi hội viên sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website.

2. Đối với thành viên sử dụng website

– Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch, ngôn ngữ;
– Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
– Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;
– Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi thành viên sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website.